Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


VZ DOLINY O TOHTOROČNÝCH PLÁNOCH

2015.01.28

VZDolina15-01

Regionálny spolok Slovákov z okolia Pešti Dolina usporiadal 16. januára v Peterke valné zhromaždenie.

V aule základnej školy prítomných v mene organizátorov privítala predsedníčka Slovenskej samosprávy v PeterkeAlžbeta Misániová. Poďakovala sa vedeniu školy, ktoré poskytlo priestor VZ, pôvodne plánované do obnoveného kultúrneho domu. O obnovení kultúrneho domu už hovorila vicestarostka obce Valéria Petőová Viziová, ktorá pripomenula, že vďaka slovenskému zboru sa môže uskutočniť obnova, lebo zbor získal 22 miliónov forintov. O dobrej spolupráci slovenského a väčšinového zboru svedčí aj účasť vicestarostky po celom období zasadnutia.

VZDolina15-02

S krátkym kultúrnym programom sa predstavili žiaci miestnej umeleckej školy, a členovia speváckeho zboru pozdravili hostí s kytičkou slovenských ľudových piesní.

Na podujatí sa zúčastnila aj predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková, ktorá sa poďakovala tak členom Doliny, ako aj Slovákom žijúcim v tomto regióne, vďaka ktorým bola zvolená do funkcie. Nabádala prítomných, aby používali jazyk svojich predkov čo najčastejšie a využili na to každú príležitosť. Ako dobrý príklad uviedla besiedky v Cinkote, ktoré sa uskutočňujú raz mesačne za účasti členky VZ CSSM Etelky Rybovej a v rámci nich sa voľne porozprávajú záujemcovia o všeličom, nie je však dôležité o čom, ale v akom jazyku – teda po slovensky.

VZDolina15-03

Valné zhromaždenie otvorila predsedníčka spolku Zuzana Szabová, ktorá privítala prítomných členov župného slovenského voleného zboru a miestnych slovenských samospráv. Zvlášť privítala čestné členky spolku, riaditeľku spoločnosti Legatum Katarínu Király a E. Rybovú. Zablahoželali aj podpredsedovi spolku za jeho minuloročné uznanie cenou Pro Cultura Minoritatum Hungariae. Ondrej Csaba Aszódi pripomenul, že touto cenou bola ohodnotená celá komunita Slovákov z okolia Pešti, bez ktorých by nemohol on sám nič vykonať. Zároveň sa poďakoval všetkým, ktorí sa zúčastnili na decembrovom odovzdávaní vysokého uznania. Prvým bodom rokovania bola správa o minuloročnej činnosti spolku. Podpredseda spolku zdôraznil, že ich najväčším kultúrnym podujatím sú páračky, ktoré sa vlani uskutočnili v Čemeri a zúčastnilo sa na nich okolo 600 ľudí. Ďalšou veľkou akciou bolo stretnutie katolíkov vo Vacove. Na obidve podujatia prišli stovky účastníkov i vysokí funkcionári nielen zo strany cirkvi, ale aj štátu. Správu o minuloročnom hospodárení spolku predniesla jeho predsedníčka. Ako povedala, rozpočet sa skladá z členského a konkurzov a minú sa na bežný chod spolku, ale aj na prepravu ľudí napr. na páračky. V minulom roku získali podporu na prípravu veľkolepej publikácie o architektonických pamiatkach regiónu.

VZDolina15-04

Členovia VZ museli modifikovať stanovy a to hlavne preto, lebo počas minulého roku vstúpili do platnosti nové právne predpisy, ktoré zosúlaďujú aj pôsobenie spoločenských organizácií. Potvrdili aj funkcionárov: predsedníčku, podpredsedu a členov predsedníctva, ktorými sú Alžbeta Szabová z Čemeru, Terézia Bálintová z Dabašu-Šáre, Klára Fuferendová z Išasegu, Karol Kišš z Kerepešu, Anna Rakitová z Maglódu, Katarína Szabová Tóthová z Malej Tarče a Mária Galántaiová z Veľkej Tarče. Členmi dozornej rady sa stali Mária Borošová z Čomádu, Judita Szemőová Sedlačeková z Albertirše a Ján Šedró z Piliša, ktorý sa zároveň stal predsedom dozornej rady spolku. Čestné členky pozývajú na zasadnutia predsedníctva, kde sa zúčastňujú bez hlasovacieho práva.

VZDolina15-05

Nasledovalo harmonizovanie podujatí jednotlivých členských obcí spolku. Účastníci valného zhromaždenia sa dohodli na termínoch menších akcií, ktoré sú však pre ich organizátorov - miestne slovenské samosprávy - najväčšie a najdôležitejšie. O týchto podujatiach budeme čitateľov podľa našich možností informovať.

Spolok usporiada v tomto roku dve väčšie podujatia, a to stretnutie evanjelikov (pred niekoľkými rokmi sa rozhodli, že každý druhý rok sa stretnú veriaci evanjelického a katolíckeho vierovyznania), avšak dejisko stretnutia ešte nechali otvorené. Isté však je, že tradičné páračky budú aj v tomto roku v Čemeri, lebo sú tam vhodné priestory na prijatie toľkých ľudí.

VZDolina15-06

K. Király potom informovala prítomných o úspechu výstavy Naša budúcnosť v našej minulosti, ktorá prezentuje tradície a ľudový odev Slovákov žijúcich v Maďarsku, a hlavne Slovákov z okolia hlavného mesta. Pripomenula, že na účely výstavy ponúkli viacerí členovia Doliny vlastné kroje, alebo kroje folklórnych skupín, ale zároveň informovala, že by mali ešte ostať súčasťou výstavy, ktorú usporiadajú v Ráckeve. Členovia VZ spolku Dolina rozhodli, že dejiskom nasledujúceho zasadnutia najvyššieho zboru bude Šóškút. Potom ich už čakali bohato prestreté stoly, za ktorými sa mohli voľne porozprávať.

(ef)

Foto: autorka