Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


SVÄTÁ OMŠA S KONCERTOM OZVENY

2014.02.12

 DecOmsBp-01

Už niekoľko rokov obohacuje decembrovú svätú omšu koncert Budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena. Nebolo tomu inak ani v prvú decembrovú nedeľu, keď sa veriaci z Budapešti a Čemeru zbierali na Námestí M. Horvátha v kostole sv. Jozefa už o desiatej hodine, aby si mohli vypočuť krásne melódie v podaní budapeštianskych spevákov.

 DecOmsBp-02

Tohtoročný koncert bol však trochu iný. Speváci ho venovali nedávno zosnulej dirigentke Marte Pálmaiovej Pápayovej, ktorá ich viedla dlhé roky a preto do koncertu zaradili aj niekoľko jej obľúbených skladieb. Členovia speváckeho zboru pod vedením dirigenta Ákosa Somogyváryho predviedli napríklad skladbu H. D. Clarka Príď do srdca v preklade J. Kremského, prepis Jána Šutinského Prijdiž prosíme podľa Tranoscia, ale aj Veni creator spiritus Pála Esterházyho či skladbu Kto len na Boha sa spolieha od J. S. Bacha. Sólo spievala Katarína Noszlopyová a na organe hral Károly Pitter.

DecOmsBp-03

Ozvena slúžila aj počas svätej omše, ktorú celebroval Atila Kónya, miništrovala Beáta Erdeiová, Božie slovo čítalaIldika Klauszová Fúziková, na organe hral kantor z Čemeru Michal Tóth.

Bola prvá adventná nedeľa a tak sa A. Kónya vo svojej kázni zameral na List Rimanom, podľa ktorého „nadišla hodina, aby ste sa prebudili zo sna. Veď teraz je nám spása bližšie, ako vtedy, keď sme uverili. Noc pokročila, deň sa priblížil. Zhoďme teda skutky tmy a oblečme sa do výzbroje svetla. Žime počestne ako vo dne; nie v hýrení a opilstve, nie v smilstve a necudnosti, nie v svároch a žiarlivosti, ale oblečte si Pána Ježiša Krista.“

DecOmsBp-04

Po svätej omši sa veriaci presunuli na faru, kde ich privítal predseda Slovenskej samosprávy VIII. obvodu Kazimír Kápolnay. Poďakoval sa každému za službu na omši aj za celoročnú účasť na svätých omšiach, ktoré ich zbor usporadúva už viac ako 15 rokov. Pripomenul, že cestovné čemerským veriacim hradila Slovenská samospráva III. obvodu a náklady agapé hradil slovenský zbor XIV. obvodu. Zvlášť sa poďakoval veriacim z Čemeru za prinesené koláče. Prítomným sa prihovoril aj miestny duchovný Ferenc Bajzáth, ktorý vyslovil svoju radosť z toho, že sa slúžia tieto slovenské sväté omše v Kostole sv. Jozefa v Budapešti. Pripomenul, že v Rádiu Mária bude rozhovor s Ladislavom Kissom-Malým práve o tejto iniciatíve.

DecOmsBp-05

V mene speváckeho zboru a Slovenskej samosprávy Budapešti privítala prítomných predsedníčka Zuzana Hollósyová, ktorá povedala, že aj pre členov Ozveny je významná prvá adventná nedeľa, na ktorú sa vždy s radosťou pripravujú.

(ef)