Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


PÁRAČKY V ČEMERI

2013.12.01

 Keď poviete Slovákovi bývajúcemu v okolí Budapešti, že budú páračky, nespomenie si na starodávnu tradíciu na vidieku, ale na tradičné podujatie Spolku Slovákov z okolia Budapešti Dolina, ktoré sa koná každý rok v inej obci a zúčastňuje sa na ňom veľa ľudí. Nebolo tomu inak ani tohto roku, keď sa 9. novembra v čemerskej športovej hale zišlo asi šesťsto účastníkov.

Slováci sem prišli už po siedmy raz, aby sa spoločne zabavili na Martina, na kultúrnom programe a na bále.

Cem13Par-02

Moderátormi podujatia boli Katarína Aszódiová a Ladislav Szatmári z Ečeru, ktorí v mene organizátorov pozdravili prítomných. Ako prvý sa prihovoril starosta hostiteľskej obce István Fábri, ktorý začal svoj prejav konštatovaním, že pred rokom sa ich hostia zrejme cítili dobre, keď znovu a vo väčšom počte zavítali do Čemeru. Zvlášť pozdravil predsedu Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Jána Fuzika, vedúcu Riaditeľstva nehmotného kultúrneho dedičstva Eszter Csonka-Takácso, riaditeľku Osvetového centra CSSM a spoločnosti Legatum Katarínu Király, pomocného biskupa vacovskej diecézy Lajosa Vargu, starostu spriatelenej obce Čemeru Mojmíroviec Imricha Kováča a vedúcu Regionálneho strediska OC CSSM v Jači Eriku Zemenovú Palečkovú, ako aj vedúcich obecných a slovenských samospráv.

Cem13Par-03

„Čemer je naozaj vhodným miestom na usporiadanie podujatia takéhoto rázu a to nielen preto, lebo máme živé slovenské tradície. Nielen preto, lebo doterajší, aj súčasný starosta sa hlásili k slovenskej národnosti, ale aj preto, lebo v Čemeri sú naozaj živé slovenské tradície. Na uliciach môžeme vidieť v prekrásnych ľudových krojoch ženy, ktoré dodnes hovoria po slovensky. Našťastie existujú aj súbory, ktoré sa zaoberajú zachovávaním tradícií, medzi ktoré patria folklórny spolok Furmička a Kultúrny spolok Lipóta Bálóa. Ich členovia aktívne pracujú na tom, aby si Čemerčania zachovali svoje slovenské tradície a nezabudli na svoje korene. Pre rokom som vám sľúbil dve veci, ktoré sa dnes stali skutočnosťou. Tento týždeň sme osadili tabule pri vstupe do obce aj po slovensky a od budúceho týždňa aj Čemer bude obcou, ktorej slovenský pôvod dosvedčí aj jej slovenský nápis názvu,“ povedal starosta.

Cem13Par-04

Prítomným sa prihovoril aj predseda CSSM Ján Fuzik, ktorý priniesol pozdrav z Košíc, kde sa konalo stretnutie členov FUEN. Ako povedal, ťažko mu uverili, že napriek správam, ktoré o nás šíria po svete, je tu taký živý národnostný život. „Tradície sú veľmi dôležité. Dôležité sú naše spomienky na našu minulosť, na naše kroje, na naše dávne šaty, lebo toto nás ešte dodnes dokáže spájať a držať spolu. Veľmi sa teším, že tieto páračky ste takto pekne oživili, popritom sa to spája s náboženskými tradíciami. Sv. Martin je pýchou celej krajiny a o dva-tri roky zavíta do Maďarska aj pápež kvôli týmto tradíciám,“ povedal J. Fuzik a vyslovil svoju hrdosť na to, že na nedávno otvorenej výstave v Békešskej Čabe, ktorej kurátorkou je riaditeľka inštitúcie CSSM K. Király, sú zachytené spomedzi desiatich, až tri tradície z tohto regiónu - ečerská svadba, Turíce v Maglóde a Sviatok Božieho tela v Čemeri. Prítomných v mene organizátorov privítala predsedníčka spolku Dolina Zuzana Szabová, ktorá zhrnula doterajšiu činnosť spolku a zároveň informovala, že nasledujúce valné zhromaždenie spolku sa uskutoční 24. januára v Išasegu. Podpredseda CSSM Ondrej Csaba Aszódi sa vo svojom príhovore zvlášť poďakoval starostovi Čemeru, predsedníčke Slovenskej samosprávy Alžbete Szabovej, ako aj všetkým Čemerčanom, ktorí sa zúčastnili na zorganizovaní podujatia. Pozdravil prítomných, ktorí prišli skoro zo všetkých 16 obcí združených v spolku Dolina. Zároveň informoval, že pre veľký záujem predĺžili výstavu bábik vo Veľkej Tarči do konca novembra.

Cem13Par-05

Po privítacích slovách sa dostali na rad folkloristi. Ako prví vystúpili členovia miestneho súboru Malá Furmička, ktorí spracovali detskú svadbu v Čemeri. Iba v superlatívoch by sme mohli hovoriť o deťoch a ich vedúcich, ktorí sa zúčastnili na tomto projekte, o ich oduševnenosti a vytrvalosti, o ich prekrásnych ľudových krojoch ani nehovoriac. Po mladých vystúpili účastníci Celoštátneho kvalifikačného stretnutia slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov, ktoré sa uskutočnilo koncom septembra v Sarvaši, odkiaľ si priniesli zlaté a strieborné kvalifikácie. Videli sme páračky v podaní Kerepešanov, prípravy na svadbu v Maglóde a drvenie kukurice z Kerestúru. Hoci ozvučenie nebolo najlepšie, bolo pre nás veľkým potešením sledovať oživenie starých zvykov. Posledný bod kultúrneho programu bol trochu nezvyčajný, nasledovala opereta. Ako sme sa dozvedeli od organizátorov, umelci Divadla maďarskej operety Szilvi Szendy a Károly Peller sa nedávno presťahovali do Čemeru a ponúkli svoj program, v rámci ktorého nacvičili niektoré známe operetné šlágre aj po slovensky.

Cem13Par-06

Páračky na Martina sa skončili batôžkovým bálom, do tanca hrali trubači z Újhartyánu. Účastníci tancovali až do skorého rána. Lúčili sa pozdravom: do videnia o rok, na ďalšom veľkolepom podujatí!

                                                                                                                                                (ef)