Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


OBERAČKOVÉ SLÁVNOSTI V ČEMERI

2013.09.28

 http://www.luno.hu/aktuality/aktuality-kultura/20635-obera-kove-slavnosti-v-emeri

OBERAČKOVÉ SLÁVNOSTI V ČEMERI


Obe13Cem-01

Čemerčania pripravili na 28. september pestrý program. V rámci oberačkových slávností sa totiž uskutočnilo aj XX. stretnutie richtárov. Krojovaným sprievodom prešli účastníci od kultúrneho domu k richtárovmu domu, ktorý bude Slovenský oblastný dom, aby sa spolu s ním vrátili do kultúrneho domu, kde starosta obce István Fábri odovzdal richtárovi stužku a jeho žene šatku. Jedným z najkrajších momentov dňa bol ten, keď tohoroční richtári Ferenc Horváth s manželkou prevzali „poverovaciu listinu“, aby na jeden rok viedli obec oni.

Obe13Cem-02

V krojovanom sprievode boli zastúpení všetci doterajší richtári so svojimi manželkami, oblečení v prekrásnom čemerskom ľudovom kroji. Sprievod sa pohol na konských záprahoch a prešiel po celej dedine, pričom na jednotlivých zastávkach zaspievali a zatancovali členovia tanečného súboru Furmička a Číčorke, ako aj členovia speváckeho zboru Z čistej studne. Všetci vystúpili aj v galaprograme, spolu s členmi tanečnej skupiny z Farnej zo Slovenska a členmi Kultúrneho spolku Lipóta Bálóa.

Obe13Cem-03

Miestnym Slovákom zoskupeným vo folklórnych súboroch a miestnej slovenskej samospráve pripadla „ťažká“ robota: spolu s Alžbetou Szabovou pomáhali richtárkam pri obliekaní. Súčasne s „obliekaním“ aj varili, veď slovenská kuchyňa bola od rána otvorená a ponúkala tradičné slovenské špeciality. V tomto roku najviacej chutili gerhene, čiže zemiakové placky a strapačky.

Obe13Cem-04

Nechýbala však ani iná zábava: čemerskí dychovkári hrali na voľnom priestranstve, deti mohli vidieť prípravu muštu a zhotoviť si darčekové predmety v remeselníckej dielni. Otvorili aj výstavu z diel Márie Szabovej a miestnych umelcov. Veľký záujem bol o tradičnú oberačkovú hru, krádež hrozna, ako aj o pouličnú veselicu, kde do tanca hrala Kapela Brunner z Vecsésu.

A. Szabová (ef)