Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


NOVÝ PODPREDSEDA V IDENTITE

2014.02.12

 Najmladší celoštátny slovenský spolok Identita mal svoje valné zhromaždenie 15. novembra v Budapešti. Členovia zvolili nového podpredsedu Leventeho Galdu a vypočuli si správy o fungovaní a finančnej situácii spolku v tomto roku a pripravili plány na budúci rok. Zasadnutie spestrili členovia súboru Malá Furmička z Čemeru.

Spolok založili pred dvoma rokmi s cieľom ponúknuť mladej a strednej generácii alternatívu v zachovaní svojho materinského jazyka. Ako uviedla predsedníčka spolku Karola Klauszová, hlavným poslaním spolku je zastupovanie záujmov, ktoré bude mať opodstatnenie budúci rok počas volieb do parlamentu a do národnostných samospráv. Na zhromaždení sa zúčastnili predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzika predseda Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku Ondrej Kiszely.

VZIdent-02

Predsedníčka spolku informovala prítomných, že funkcie podpredsedníčky sa z rodinných dôvodov zriekla Etelka Rybová, takže museli zvoliť nového podpredsedu. K. Klauszová navrhla Leventeho Galdu z Mlynkov, ktorý úspešne spolupracuje so spolkom a vykonáva mnohorakú činnosť na zachovanie našich tradícií. VZ jednohlasne zvolilo nového podpredsedu.

VZIdent-03

V informáciách o činnosti spolku K. Klauszová uviedla, že hoci spolok nedisponuje značnými finančnými prostriedkami (svoju činnosť vyvíja z členského poplatku), úspešne spolupracuje s CSSM, slovenskými volenými zbormi V. a XI. obvodu Budapešti, Slovenským inštitútom, budapeštianskou slovenskou školou a Kultúrnym spolkom Pre Mlynky. Vymenovala aj podujatia, na ktorých sa zúčastnila. Jej správu o činnosti členstvo schválilo, podobne ako aj finančnú správu za tento rok.

VZIdent-04

Čo sa týka plánov do budúceho roku, K. Klauszová uviedla dôležitosť zastúpenia v nastávajúcich voľbách. Okrem toho sa plánujú zúčastniť na júnovom stretnutí národnostných organizácií v Európe (FUEN) v Nemecku, v júli v biblickom tábore a ešte sa rozhodnú, ktorého významného Slováka si uctia položením vencov pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých. Posledným bodom programu boli informácie o nových členoch. Ako uviedol právnik spolku Kornel Klausz, nových členov nemôžu prijímať dovtedy, kým nebude úplné predsedníctvo a nový podpredseda nebude zaregistrovaný aj na patričnom súde. Spolok dostal osem žiadostí o členstvo.

VZIdent-05

Zasadnutie VZ spestrili svojím vystúpením členovia súboru Malá Furmička z Čemeru. Deti nacvičili s ďalším podpredsedom spolku Identita Zsoltom Szilágyim čemerskú karičku a šarišskú polku. Súbor vedie Alžbeta Szabová.

Na záver zasadnutia vystúpila predsedníčka spolku Karola Klauszová a zdôraznila, že nastávajúci rok by sa mal niesť v znamení omladenia a spolupráce v prospech Slovákov v Maďarsku.

(ef)