Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


NA ČEMERSKÝCH PÁRAČKÁCH SA ZABÁVALO TAKMER 700 HOSTÍ

2014.11.23
 

Regionálny spolok Slovákov z okolia Pešti Dolina usporiadal v Čemeri začiatkom novembra tradičný slovenský večierok pod názvom Páračky na Martina.

 

V miestnej športovej hale sa zišlo takmer 700 účastníkov – Slovákov z okolitých obcí, Dolnej zeme a z hlavného mesta, aby spoločne strávili príjemné chvíle. O dobré naladenie sa na program sa postarali členovia dychovej kapely z Tárnoku, ktorí hrali do tanca a na „zohriatie“ počas príchodu hostí z Čomádu, Pilíšu, Kerepešu, z Dabašu-Šáre, Išasegu, Ečeru, Slovenského Komlóša, Malej Tarče, Veľkej Tarče, Peterky, Tárnoku, Maglódu, Kerestúru, Cinkoty a Čemeru. V ich hodinovom programe zazneli nielen slovenské, ale aj švábske polky a tie slovenské často aj spievali a tak sa hostia pridávali, dokonca si aj zatancovali.

ParacCem14-02

Prítomných v mene organizátorov pozdravil starosta hostiteľskej obce István Fábri, ktorý začal svoj prejav poďakovaním, že vo voľbách do národnostných samospráv sa zúčastnili z tohto regiónu vo zvýšenom počte národnostní voliči a zároveň zablahoželal zvoleným slovenským poslancom. „Je to veľmi dôležitá vec, aby sme sa prihlásili k spoločnej histórii tak v Čemeri ako aj v regióne. Som si istý, že slovenská komunita aj v nastávajúcom období bude naďalej dôležitou súčasťou miestnej komunity,“ povedal.

ParacCem14-03

Starostov, vicestarostov a vedúcich úradov, ako aj predsedov slovenských samospráv pozdravila na podujatí predsedníčka čemerského slovenského voleného zboru Alžbeta Szabová. Podpredseda spolku Ondrej Csaba Aszódi hovoril o novodobej tradícií Slovákov z okolia Pešti, podľa ktorej každý rok na Martina sa stretnú starí známi, aby sa porozprávali a zabavili sa. Zvlášť pozdravil predsedníčku Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetu Hollerovú Račkovú, podpredsedu CSSM Františka Zelmana, riaditeľku spoločnosti LegatumKatarínu Király, čestnú členku spolku Dolina Etelku Rybovú, riaditeľku Osvetového centra CSSM Eriku Zemenovú Palečkovú, vedúcu Riaditeľstva nehmotného kultúrneho dedičstva Eszter Csonka-Takácsovú, hostí z Dolnej zeme – zo Slovenského Komlóša, Veľkého Bánhedešu a Eleku, ako aj vedúcich obecných a slovenských samospráv. Informoval aj o tom, že sa založila slovenská samospráva aj na župnej úrovni, medzi jej členmi sú aj zástupcovia niektorých prítomných obcí, a dodal, že vzhľadom na to, že jeden člen sa vzdal svojho mandátu v župnom zbore, na jeho miesto nastúpi A. Szabová z Čemeru. Predsedníčka spolku Dolina Zuzana Szabová sa tiež poďakovala všetkým za aktívnu účasť vo voľbách.

ParacCem14-04

„Teraz, keď sa pozerám na vás, sediacich vo veľkom počte za stolmi, sa nečudujem, že vo voľbách bol tento región jeden z najúspešnejších v Maďarsku, čo sa týka počtu prihlásených, ale aj čo sa týka účasti vo voľbách,“povedala predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková. „Myslím si, že takéto krásne podujatia, ktoré sa pomaly stanú novodobou tradíciou, sú niečím, čo dokáže mobilizovať ľudí žijúcich v regióne, a ktorí majú citový vzťah k slovenským tradíciám a k slovenskej kultúre. Chcem sa vám za aktívnu účasť vo voľbách srdečne poďakovať. Toto je tá správna chvíľa sa poďakovať doterajšiemu podpredsedovi CSSM O. Cs. Aszódimu za jeho činnosť, ktorú vykonával na čele CSSM,“ povedala a vyslovila nádej, že s jeho prácou môžeme naďalej rátať v regióne, aj na župnej úrovni, nakoľko ostal predsedom župnej slovenskej samosprávy. Potom predstavila zúčastnených členov VZ CSSM. Na konci svojho prejavu vyjadrila nádej, že sa budú každý rok takto stretávať, buď na Páračkách, na podujatiach miestnych slovenských komunít, alebo na fórach, na ktorých by bola možnosť sa dozvedieť o každodenných radostiach a starostiach Slovákov.

ParacCem14-05

Po tomto úvode odštartoval kultúrny program, ktorý začali najmenší. Dávnym snom Čemerčanov bolo zavedenie slovenčiny v miestnej materskej škole a od septembra tohto roku sa im to podarilo. Škôlkari tak prvý raz vystúpili práve na Páračkách a musíme uznať, že boli veľmi šikovní, nezľakli sa naozaj veľkého počtu účastníkov a pekne zaspievali a zatancovali, čo všetko sa naučili od septembra. Po nich vystúpili členovia tanečného spolku Furmička – žiaci základnej školy a mladí, ktorí predviedli svoj program na profesionálnej úrovni. Hosťami tohtoročného podujatia boli aj tanečný súbor Hajtóka a spevácky zbor z Tárnoku.

ParacCem14-06

Po kultúrnom programe sa začala zábava, kde do tanca hrali ešte dychovkári z Tárnoku, ale potom prišli stáli zabávači čemerských a okolitých plesov, harťánski trubači, teda členovia dychovej kapely z Újhartyánu, ktorí majú v repertoári mnoho slovenských piesní.

ParacCem14-07

Ak sa niekto unavil v tanci, mohol si pozrieť výstavku z diel Endreho Firtkóa, ktorý zvečnil dávne momenty zo života Čemerčanov. Výstava bola spestrená výpoveďami členov súboru Furmička o tom, čo znamená pre nich zachovávanie slovenských tradícií. Musím sa priznať, že bolo dojímavé čítať tieto slohové práce, často žiakov základnej školy.

ParacCem14-08

Páračky v zimnom období, okrem práce, ponúkali kedysi aj príležitosť na stretávanie sa a zábavu. Aj zámerom organizátora tohto podujatia bolo vytvorenie príležitosti na stretnutie Slovákov tohto regiónu a odštartovanie novej tradície. O tom, že sa im darí realizovať tento cieľ svedčilo, že sála bola preplnená hosťami v krojoch i v „civile“, ktorí sa zabávali naozaj až do rána bieleho. Milým prekvapením pred losovaním tomboly, do ktorej venovali cenu aj zúčastnené samosprávy a jednotlivci, bola veselá choreografia čemerských tanečníkov. Aká bola hlavná cena tomboly? Nuž, štýlovo, živá hus!

ParacCem14-09

(ef)

Foto: autorka