Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


JUBILEUM ČEMERSKEJ FURMIČKY

2016.10.04

Furmicka10-01

Spolok ľudového tanca Furmička v Čemeri usporiadal pri príležitosti 10. výročia založenia kolektívu 1. októbra veľkolepý galaprogram.

Dejiskom podujatia bolo Osvetové stredisko Sándora Petőfiho, kde sa predstavil jubilujúci súbor. V galaprograme vystúpili aj členovia Malej Furmičky, ale vo väčšine tancovali „veľkí“ Furmičkári. Počas galaprogramu, ktorý pripravila vedúca spolku Alžbeta Szabová, sme mali možnosť pozrieť si príbeh dospievajúceho dievčatka, ktoré sa po rokoch strávených tancovaním stalo matkou. Na záver na javisko vystúpila ozajstná rodinka s niekoľkomesačným dieťaťom.

Furmicka10-02

Vo februári 2006 z iniciatívy predsedníčky Slovenskej samosprávy v Čemeri Alžbety Szabovej vznikol Tanečný spolok Furmička. Keďže v obci v posledných desaťročiach nebola tanečná skupina dospelých, správa sa rýchlo šírila a vzbudila záujem obyvateľov. S veľkým elánom začali zbierať ľudové kroje a nacvičovať prvé choreografie. Spolok súdne zaregistrovali, názov dostal po stužke, ktorá zdobí miestny ľudový kroj. Členovia sú väčšinou Čemerčania, ktorí sa viažu k miestnym slovenským tradíciám. Ich cieľom je zachovať zvyky svojich predkov, ako aj naučiť sa slovenské a maďarské tance. Ich snahou je, aby ľudový kroj nosili podľa pôvodných zvykov, teda podľa príležitosti a veku. Popri kultúrnych vystúpeniach sú pre nich dôležité aj slávnostné bohoslužby, na ktoré chodievajú tiež v miestnych krojoch. V niektorých choreografiách (svadba, krst) tancujú spolu na javisku tri generácie. Veľký úspech tanečnej skupiny dospelých vyvolal záujem detí o tance a tak v roku 2008 vznikli Maličká a Malá Furmička. Tanečníci pracujú v štyroch vekových skupinách. Maličkú Furmičku tvoria deti od 2 do 6-7 rokov, Malú Furmičku od 6 do 14 rokov, v tretej skupine tancuje 12 dievčat od 10 do 14 rokov a štvrtá je tanečná skupina dospelých.

Tanečníci predviedli to najlepšie, čo sa za desať rokov naučili, ale pritom spomínali aj na tých, ktorí im pomáhali. Jedným z nich bol nedávno zosnulý Michal Tóth, ktorý pre nich zbieral autentické čemerské ľudové piesne. Ďalším bol tiež už zosnulý člen spolku Sándor Balázs.

Furmicka10-03

„Jediné slovo, čo mi napadá, je – ďakujem,“ povedala po galaprograme predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková„Zo všetkého, čo dnes na javisku bolo, vyžaruje sila, ktorú miestna komunita má. Umelecký výkon vašej skupiny mnohí hodnotili, aj budú hodnotiť. Chcem hovoriť o Furmičke, ako čemerskom jave, ktorý upevňuje a buduje miestnu komunitu,“ dodala A. Hollerová Račková.Pripomenula, že málo sa o tom hovorí, ale je to veľmi dôležité, že úspešný a silný systém národnostných samospráv, ktorý tu v Maďarsku existuje, spočíva na spolkovom živote. Som nesmierne hrdá na to, že medzi spolkami, ktoré v Čemeri sú, a kde je veľmi čulý spolkový život, je tento spolok jeden z najaktívnejších. Prihovorila sa aj riaditeľka Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku Katarína Király, ktorá začala svoj prejav tým, ako ju teší, že mohla vidieť vyrásť jednu z členiek spolku, Žofku, čím naznačila dlhodobú spoluprácu so spolkom. Vyzdvihla prácu a snahu A. Szabovej vo veci zachovania originálneho čemerského kroja a nabádala členov spolku, aby nestratili svoju energiu. „Prajem vám, aby ste čemerské tradície mohli z čistej studne ešte dlho zachovávať, aby deti, ktoré už nehovoria po slovensky, precítili slovenské piesne a tance a buďte príkladom toho, že napriek jazykovej asimilácii, pomocou našich tancov a piesní dá sa zachovať slovenská identita,“ ukončila svoj prejav K. Király. Pozdrav dolnozemských Slovákov priniesol predseda Únie slovenských organizácií v MaďarskuFrantišek Zelman a pozval ich na budúci rok do Slovenského Komlóša. Predseda Slovenskej samosprávy Peštianskej župy Ondrej Csaba Aszódi sa tiež pripojil ku gratulantom a pripomenul, že spolok podporí aj volený zbor. Furmičku pozdravili i partnerské spolky z okolitých dedín, ako aj zo spriatelených obcí zo Slovenska, z Mojmíroviec a Imeľu, ale poďakoval sa im aj starosta obce István Fábriktorý vyzdvihol, že spolok nefunguje iba vo sviatočné dni. Pripomenul, že každý deň, keď vojde do Domu slovenských tradícií, nájde tam niekoho, kto tam žije svoj každodenný život, čím budujú komunitu. „Mamiky, ktoré nosili tieto šaty voľakedy, by sa iste tešili nielen tomu, že ich kroje nosíte, ale aj tomu, že ste spolu. Lebo zachovávanie tradícií je dobrá vec, ale súdržnosť kolektívu je ešte dôležitejšia,“ dodal.

Furmicka10-04

Po pozdravných slovách a gratuláciách pozvaných hostí nasledovala večera a bál, na ktorom otváracím tancom spoločne vystúpili tanečníci folklórnych súborov z Čemeru, Kerepešu a Malej Tarče.

Eva Fábiánová

Foto: (ef)