Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


IV. Slovenský deň Vacovskej diecézy

2013.04.02

 http://www.luno.hu/index.php/aktuality/aktuality-nabozenstvo/13174-iv-slovensk-de-vacovskej-diecezy

 

Slovenská samospráva Peštianskej župy, Regionálne kultúrne stredisko Osvetového centra Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku v Ečeri a Slovenská samospráva vo Vacove usporiadali 6. októbra púť v rámci Slovenského dňa Vacovskej diecézy. Po úspešnej púti v roku 2010 sa organizátori rozhodli akciu zopakovať.

Do Vacova sa vybrali Slováci z východnej časti Peštianskej župy -z Dabašu-Šáre, Ečeru, Kerestúru (XVII. obvod Budapešti), Cinkoty, (XVI. obvod hlavného mesta) Čemeru, Malej Tarče a Kerepešu. Vo Vacove sa k nim pripojili Slováci zo Sejďu, Kirťu a Mlynkov. Veriaci sa pohli ráno o deviatej hodine, niektorí spoločným autobusom. Keďže tentoraz necestovali v krojoch, hneď po príchode do mesta ich organizátori zaviedli do budovy Katolíckej základnej školy Karolíny, kde sa prezliekli a na svätej omši už boli v prekrásnych ľudových krojoch. Z Čemeru prišli aj Mariánske dievčatá, teda dievčatá chystajúce sa na birmovku, ktoré na procesii nesú sochu Panny Márie.

Slovensko-maďarskú svätú omšu vo vacovskej katedrále Panny Márie celebrovali bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko, vacovský biskup Miklós Beer a vacovský pomocný biskup Lajos Varga. Biskup Haľko v homílii pripomenul prebiehajúci Rok sv. Cyrila a Metoda a začínajúci sa Rok viery, ktorého cieľom má byť prehĺbenie viery v živého Boha, ktorý je účinne prítomný v každom momente ľudského života.

Na svätej omši sa zúčastnili aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Slovenskej republiky v Budapešti Peter Weiss, predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik, predseda Slovenskej samosprávy vo Vacove Július Alt, slovenská kurátorka Správy grantov ľudských zdrojov, členka Náboženského výboru CSSM Ildika Klauszová Fúziková, zástupca predsedu CSSM Ondrej Csaba Aszódi, riaditeľka Osvetového centra CSSM Katarína Királyová a predsedníčka Regionálneho spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina Zuzana Szabová.Pútnici sa potom vybrali v krojovanom sprievode k soche šaštínskej Madony pred kostolom sv. Kríža, kde účastníci z Kerestúru zaspievali slovenskú mariánsku pieseň Vykvitla ruža v kerestúrskom chráme. Sprievod išiel až po biskupský palác, kde bol obed. Po približne dvojhodinovom voľnom čase pokračoval program v Osvetovom stredisku I. Madácha. Účastníkov privítala členka Slovenskej samosprávy vo Vacove Mária Menczerová, ktorá prízvukovala svoju radosť z toho, že práve Vacov mohol byť hostiteľom tohto kultúrno-náboženského podujatia. Riaditeľka Osvetového centra CSSM Katarína Királyová vyslovila radosť z toho, že toľkí zachovávajú zvyky našich predkov a púť sa zaradila medzi naše tradičné podujatie. Kultúrny program sa niesol v znamení spolupatričnosti. Na javisku vystúpili Kultúrny spolok Lipóta Bálóa z Čemeru, spevokol z Cinkoty, páví krúžok z Kerepešu, tanečná skupina Ostrohy z Kerepešu, Folklórny spolok Furmička z Čemeru, spevácka skupina Rozmarín z Dabašu-Šáre, Folklórna skupina Panónia z Malej Tarče, tanečníci Folklórneho spolku Zelený veniec z Ečeru a páví krúžok z Mlynkov. Na záver kultúrneho programu tanečníci z Čemeru, Kerepešu a Malej Tarče predviedli spoločný tanec, Horehronský dupák, choreografiu Evy Szilágyiovej Šubovej.

Ako nás informoval hlavný organizátor, predseda ečerskej slovenskej samosprávy a podpredseda Regionálneho spolku Slovákov z okolia Pešti Dolina Ondrej Csaba Aszódi, podobne veľkolepú púť plánujú kvôli vysokým nákladom usporadúvať každé dva roky.

Andrea Szabová Mataiszová