Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


FILM VO FILME, TANEC V TANCI

2015.10.23

VoVireT15-01

V aule Osvetového strediska Petra Vajdu a Kina Turul v Sarvaši sedí malý, milý chlapec s veľkým, vrúcnym úsmevom...

Pred sebou má žemľu obloženú veľkým vyprážaným rezňom, do ktorého zamyslene zahryzne. Je to každodenný obraz, lenže niečo tu nesedí: chlapec je totiž oblečený od hlavy po päty v slovenskom ľudovom kroji. Teraz sa pýtate, či je cestovateľom v čase a prišiel z minulosti? Zatvárajte už, prosím, internet, nie je žiadny miniatúrny slovenský Marty McFly.

Pravdou je, že v ten víkend malo kino v ponuke dosť zaujímavý film, s najmodernejšou, 3D technikou. Exkluzívne premietanie „filmu“ Vo víre tanca sa uskutočnilo 17. a 18. októbra za veľkého diváckeho záujmu.

A pravdou je, že sa v Osvetovom stredisku Petra Vajdu v tých dňoch zišli milovníci tanečnej kultúry a folklóru na kvalifikačnej prehliadke slovenských folklórnych skupín a tanečných súborov, ktorá sa nazýva Vo víre tanca.

Tanečníci a folkloristi sa stretli prvý raz v rámci tohto podujatia v roku 2009, zorganizovalo ho vtedy Osvetové stredisko Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM). Na prvé stretnutie sa prihlásilo 14 skupín, v tomto roku, na štvrtej kvalifikačnej prehliadke, organizovanej Ústavom kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚSKSM) predviedlo svoje produkcie pred odbornou porotou ďalších 6 súborov. V porovnaní s predošlými ročníkmi nastalo niekoľko zmien: podľa výpisu v tomto roku po prvý raz mali možnosť sa uchádzať o kvalifikáciu aj detskí tanečníci a sóloví interpreti – avšak sólisti túto možnosť nevyužili, a po prvý raz hodnotili predvedené produkcie nielen členovia poroty, ale aj súbory navzájom.

Účastníkov podujatia privítal v mene CSSM František Zelman. „Pre mňa kultúra a hlavne kultúra Slovákov v Maďarsku je srdcovou záležitosťou,“ vyjadril sa podpredseda CSSM. „Filozofia tejto súťaže je taká, že každý si má spracovať svoje lokálne tradície a zvyky, čo je dôležité preto, lebo ak našu kultúru nebudeme zachovávať my, ak ju nebudeme pestovať, tak okrem nás to nikto neurobí. Pre nás je to úloha a organizátori podujatia si to uvedomujú,“ upozornil F. Zelman a zároveň objasnil poslanie kvalifikačnej prehliadky.

VoVireT15-02

Nie je to súťaž

„Súbory nebudú súťažiť, ale predvedú to, čo vedia,“ spresnila cieľ podujatia iniciátorka a hlavná organizátorka prehliadky, riaditeľka ÚSKSM Katarína Király vo svojom uvítacom prejave a pripomenula začiatky prehliadky. Pôvodným zámerom podujatia bolo, aby folklórne a tanečné skupiny preskúmali vlastnú domácu tradíciu a aby sa o to každý druhý či štvrtý rok podelili s odbornou porotou a inými tanečnými skupinami. Pred dvoma rokmi sa organizátorom podarilo dosiahnuť, aby Valné zhromaždenie CSSM odhlasovalo Štatút udeľovania ceny Štefana Lamiho. Cenu dostanú tie súbory, ktoré trikrát po sebe získajú zlatú kvalifikáciu na prehliadke. Je to vlastne udelenie pocty osvetárom a významným osobnostiam ľudového tanečného hnutia. Š. Lami bol držiteľom ocenení Pre našu národnosť a Pro Cultura Minoritatum Hungarie a známy predovšetkým medzi Maďarmi ako sólový tanečník. Slováci v Maďarsku jeho činnosť poznali menej, alebo ho poznala iba odborná verejnosť. Jeho osobnosť a všestranná činnosť by si však zaslúžila viac pozornosti, veď bol nielen vynikajúcim tanečníkom, ale aj organizátorom tanečných podujatí, kurzov a táborov, osvetárom, výskumníkom (zbieral napríklad slovenské ľudové piesne, rozprávky a balady) – poukázala na to K. Király a dodala, že činnosť Lamiho zvečnili pri tejto príležitosti aj vo forme paneloch, ktoré boli vystavené počas prehliadky v aule osvetového strediska. Ako zaujímavosť ešte dodala, že Cena Štefana Lamiho bola prvý raz udelená Tanečnému súboru v Pišpeku – odkiaľ pochádzal aj sám Lami, ktorý založil tento súbor v svojej rodnej obci.

 

Po úvodných slovách javisko už patrilo tanečným a folklórnym skupinám. Ako prví sa predstavili najmenší – Spolok ľudového tanca Malá Furmička z Čemera. Vznik spolku v roku 2010 podnietil fakt, že záujem detí sa zvýšil až natoľko, že popri Spolku ľudového tanca Furmička, ktorý dnes tvoria dospelí tanečníci, bolo potrebné založiť samostatný súbor pre deti. V súčasnosti má 56 členov, prijímajú ich už od troch rokov. Na prehliadke predviedli detskú svadbu. Podobnú tematiku si zvolili členovia Folklórneho spolku Rosička z Maglódu, ich choreografia mala názov V predvečer zábavy manželských párovŽenská spevácka skupina Rozmarín zo zemplínskej Baňačky oživila tradíciu čepčenia nevesty. 20-člennú skupinu vedie Mária Holodová, jej členovia pestujú miestne tradície a starodávne piesne. Tanečná a slovenská ženská spevácka skupina Kerestúr funguje už viac desaťročí s menšími prestávkami v Rákoskeresztúri, na kvalifikáciu sa prihlásili s choreografiou Ňeplač ti, Aňička!, základom ktorej sú kerestúrske piesne a tance. Členovia 40-ročného Spolku folklórnej skupiny v Kerepeši oživili tradíciu zo zimného obdobia, predviedli dvíhanie mladuchy na fašiangy. Rad uzatvárali Čemerčania, dospelí tanečníci Spolku ľudového tanca Furmička, ktorí predstavili choreografiu Na Čemere dobre žiť na základe výskumu Alžbety Szabovej. Vystupujúcich sprevádzali Ľudová hudba Tamása Pétera a Ľudová hudba Kóborzengő.

Vyhodnotenie produkcií sa uskutočnilo až na druhý deň – zvyšok sobotného dňa sa niesol vo folklórnom, ale uvoľnenejšom duchu: absolútnym vyvrcholením dňa bol galaprogram folklórneho súboru Hornád a po ňom nasledujúca tanečná zábava a tanečný dom s jeho tanečníkmi.

 

Kvalifikácie v troch stupňoch

Odborná porota pozostávajúca z predsedu poroty, bádateľa ľudového tanca Lászlóa Felföldiho, pedagóga tanca a choreografa Ondreja Csasztvana, pedagóga ľudovej hudby Sándora Barbócza a pedagóga tanca a choreografaVlastimila Fabišika hodnotila produkcie podľa rôznych hľadísk. Dôležitá bola folklórna hodnovernosť, súzvuk spevu a hudby, javisková podoba, choreografické spracovania a úroveň predstavenia. Na základe týchto kritérií zlatú kvalifikáciu dosiahla skupina dospelých tanečníkov z Čemera a súbor z Kerepešu, striebornú kvalifikáciu dostali detskí tanečníci z Čemera a skupina z Maglódu, ženská spevácka skupina Rozmarín z Baňačky a Tanečná a slovenská ženská spevácka skupina Kerestúr boli ohodnotené bronzovým stupňom.

Moderátorkou prehliadky bola Katarína Karkušová, ktorá sa venuje ľudovému tancu už od detstva v tanečnom súbore Komlóš. V zákulisí na našu otázku prezradila, že aj oni sa už niekoľkokrát zúčastnili na kvalifikačných podujatiach, pred dvoma rokmi boli aj na prehliadke Vo víre tanca. „Vtedy som sa, bohužiaľ, nemohla zúčastniť kvôli študijným povinnostiam. Takže som tu vlastne prvý raz, a musím povedať, že som sa za kulisami cítila veľmi zle,“ povedala Katarína. „Keď som videla tie radostné tváre na javisku, myslela som na to, aké dobré by bolo byť medzi nimi a tancovať,“ dodala na vysvetlenie. „Ako tanečníčku ma veľmi inšpirovala táto prehliadka. My sme už dávno nemali choreografiu zostavenú na základe vlastných tradícií. Už by bolo na čase porozmýšľať a pracovať na tom intenzívnejšie, aby sme o dva roky aj my mohli predviesť niečo nové, niečo komlóšske,“ stanovila si ciele do neďalekej budúcnosti Katarína. Dúfajme, že aj členovia ostatných súborov sa cítili podobne a našli motiváciu vo vystúpeniach a slovách poroty a o dva roky predvedú podobne pestrý a originálny program. A dúfajme, že aj o dva, štyri či desať, dvadsať rokov budú v aule osvetových stredísk sedieť milí, malí chlapci v ľudových krojoch.

 

(kan)

Foto: autorka